Aktuelt call: Learning Tech 10

Call for papers: Learning Tech 10 – Teknologiforståelsens fagdidaktik

Særnummer af Learning Tech

I dette nummer af Learning Tech er der fokus på teoretisk og empirisk forskning, der undersøger teknologiforståelse som fag, fagligheder og fagdidaktiske perspektiver. Teknologiforståelse er de seneste år gået fra at være et politisk mål til en pædagogisk praksis. Dette er i særlig grad sket, fordi der både i Danmark og de andre nordiske lande er igangsat nationale indsatser for at få teknologiforståelse – og beslægtet hermed digital dannelse, datalogisk tænkning og informatik – på skemaet i både grundskole og på ungdomsuddannelser (Bocconi et al., 2018). Dette har også betydet, at fagformålstekster og læseplaner er blevet forsøgt oversat til praksis, og afledt heraf er der knopskudt kompetenceudviklende aktiviteter, nye netværk og læremiddeludvikling med henblik på at understøtte undervisning i teknologiforståelse.

I Danmark er der valgt en tværdisciplinær tilgang, idet afsættet for teknologiforståelsesfaget i folkeskolen indeholder både naturvidenskabelige, samfundsfaglige og humanistiske videnskabsparadigmer. Forskere inden for de forskellige paradigmer har adresseret et behov for og givet bud på, hvordan undervisningen didaktisk kan tilrettelægges med afsæt i forskellige fortolkninger og betoning af fagets indhold og mål (fx Iversen, Dindler, Smith, 2019; Caspersen, 2018; Hansen, 2020; Fougt, 2020). Den tværdisciplinære tilgang, kombineret med nye erfaringer med oversættelsen af faget og fagligheden fra læreplaner til realiseret praksis, giver anledning til at stille nye spørgsmål såvel som genrejse nogle af de spørgsmål, der ligger til grund for faglighedens form og indhold.

Under overskriften ‘teknologiforståelsens fagdidaktik’ stiller dette særnummer derfor fokus på teknologiforståelsens identitet, indhold og praksis (Hansen, 2012). Metodisk kan det fx være forskning der tager udgangspunkt i cases, reviews, effektevalueringer, dokumentstudier, didaktiske ny-tænkninger, eksperimenter og teoretiske bidrag.

Vi indkalder forskningsartikler, der tager afsæt i teknologiforståelse i en nordisk kontekst på enten grundskole- eller ungdomsuddannelser, og som fokuserer på fx:

 • Hvilke særlige potentialer og udfordringer byder forskellige elementer af og tilgange til undervisning i teknologiforståelse på?
 • Hvilke potentialer og udfordringer er der for en tværdisciplinær tilgang til teknologiforståelse- enten i et samlet fag eller distribueret imellem en række fag?
 • Hvilke basisfag kan teknologiforståelse trække på, hvordan er relationen mellem dem og hvilke udfordringer og muligheder er der ved at oversætte disse til undervisningspraksis?
 • Hvordan udvikles, oversættes og fortolkes det faglige indhold og sprog, der for indeværende er knyttet til teknologiforståelse i praksis?
 • Hvad kan teknologiforståelse lære af eksisterende (fag)didaktiske tilgange og hvordan adskiller det sig?
 • Hvordan sikres en progression, og hvordan evaluerer man undervisning i teknologiforståelse, og hvilke kompetencer og ressourcer fordrer dette?
 • Hvilke fagdidaktiske forståelser af teknologiforståelse kan identificeres i forskningen og i praksis, og hvordan er de forskellige?
 • Hvordan og på hvilket didaktisk grundlag er fagligheden empirisk forsøgt praktiseret i grundskole og ungdomsuddannelse?
 • Hvori består faglighedens legitimitet, og hvordan er relationen mellem arbejdsmarkedsbehov, dannelsesidealer, skolen og uddannelsernes formål?
 • Hvad kan vi lære af forskellige nationale indsatser og tilgange til implementering?
 • Hvilken rolle spiller it-didaktiske kompetencer og digitale læremidler i undervisningen i teknologiforståelse?
 • Hvilke muligheder giver teknologiforståelse som indholdsområde for lærer- og elevroller, klasserummets dynamik (fx udsatte el. køn) og interaktionsformer, og hvordan håndteres dette i praksis?

Deadlines og praktisk information:

Bidrag på både dansk, norsk, svensk og engelsk er velkomne

Abstract indsendes senest den 1. november 2020 på denne mailadresse:
LearningTech@ucl.dk

Artikel indsendes senest den 1. marts 2021 i
OJS på tidsskrift.dk .Her skal du registrere dig (hvis du ikke er det i forvejen) og uploade artiklen.

Dobbeltblind peer review udføres i marts-maj 2021. Rettelser kan laves med deadline for færdigt manuskript 1. august 2021.

Learning Tech 10 udkommer november 2021.

Gæsteredaktion:

 • Bjarke Lindsø Andersen, adjunkt, ph.d., PH Absalon
 • Rasmus Jørnø, lektor, ph.d., PH Absalon
 • Marianne Riis, lektor, ph.d., PH Absalon
 • Martin Dybdal, datalogi-didaktisk konsulent, ph.d., DIKU
 • Marie Falkesgaard Slot, lektor, ph.d., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Mikkel Hjorth, lektor, ph.d., VIA University College

Her finder du tidsskriftets guidelines og skabeloner.

Referencer

Bocconi, S., Chioccariello, A. & Earp, J. (2018). The Nordic approach to introducing Computational Thinking and programming in compulsory education. Report prepared for the Nordic@ BETT2018 Steering Group. doi: https://doi. org/10.17471/54007.

Caspersen, M. E. (2018). Teaching programming. Computer science education: Perspectives on teaching and learning in school. Bloomsbury.

Fougt, S.S. (2020). Scenariedidaktik – et bud på en fagdidaktik i teknologiforståelse. Unge Pædagoger (1)20.

Hansen, J. J. (2012). Fagdidaktiske diskurser: Fagdidaktik som videnskab, som politisk diskurs og som praksisvejledning. Cursiv, 9, 225-234.

Hansen, T. I. (2020). Teknologiforståelse som praktisk klogskab – Om variation og virksomhedsformer i teknologiforståelse som fag. Unge Pædagoger (1)20.

Iversen, O.S., Dindler, C. & Smith, R.C. (2019). En designtilgang til teknologiforståelse. Dafolo.