Aktuelt call: Learning Tech 14

Call for papers: Learning Tech 14 – AI og didaktik i uddannelse

Kære kollegaer,

Vi inviterer jer til at bidrage til vores kommende udgave af det danske videnskabelige tidsskrift for læring og teknologi, Learning Tech. Emnet for dette call er AI’s betydning for fremtidens didaktik.

AI-teknologi har de senere år gjort store fremskridt og har potentialet til at revolutionere måden, vi underviser og lærer på. Brugen af AI i undervisning kan forbedre personaliseringen af læring, øge elevernes motivation og engagement, og hjælpe lærerne med at effektivt at evaluere elevernes progression.

Vi søger artikler, der undersøger brugen af AI i undervisningen, herunder emner som adaptiv læring, intelligente tutorer, chatbots og spilbaseret læring. Vi er også interesserede i artikler, der undersøger de etiske og didaktiske udfordringer, der opstår i forbindelse med brugen af AI i undervisningen.

Mere specifikt ønsker vi at sætte fokus på følgende temaer:

 • AI-støttet læring
 • Adaptiv undervisning, herunder personalisering, individualisering og differentiering
 • Automatisk evaluering
 • AI-aspekter og adaptivitet i gamification/game-based learning i forhold til didaktik 
 • Integration af AI i eksisterende undervisningsmetoder samt tilgængelige og fremtidige læremidler
 • Anvendelse af AI i læring og undervisning i forskellige fag og niveauer (f.eks. grundskole, gymnasium, universitet)
 • Elevens/studerendes læringsdesign og lærerens/underviserens didaktiske design
 • Etiske og juridiske aspekter af AI i uddannelsesverdenen
 • Sammenligninger mellem AI-baseret læring og traditionel læring
 • Case-studier og erfaringer med implementering af AI i undervisningssammenhænge
 • Grænserne og samspillet mellem modaliteter i den lærendes produktive og receptive aktiviteter
 • Tænketeknologier og intelligente tutorer – de kognitive aspekter af teknologier
 • Teknologiforståelsesperspektiver på brugen af AI
 • Lighed og inklusion i lyset af nye teknologier
 • Fremtidige perspektiver og forskningsbehov inden for området

Vi accepterer artikler på engelsk, dansk samt øvrige nordiske sprog.

Vi ser frem til at modtage bidrag fra forskere, lærere og praktikere fra hele verden. 

Deadline for indsendelse af artikler er den 11. april 2023.

Venlig hilsen,

Redaktionsudvalget for det videnskabelige tidsskrift for læring og teknologi, Learning Tech.

Ovenstående indledning og størstedelen af bullets er konstrueret af den AI-baserede bot, Chatgpt3. Redaktionen har med let hånd suppleret Chatgpt3’s output. 

Deadlines og praktisk information:

Bidrag på både dansk, norsk, svensk og engelsk er velkomne. Vi modtager forskningsartikler, der præsenterer ny national eller international forskning baseret på empiriske studier eller teoretiske analyser.

Abstract indsendes senest den 20. februar 2023 på denne mailadresse:
LearningTech@ucl.dk

Artikel uploades senest den 11. april 2023 i
OJS på tidsskrift.dk. Her skal du registrere dig (hvis du ikke er det i forvejen) og derefter uploade artiklen.

Dobbeltblind peer review udføres i april-maj 2023. Rettelser kan laves med deadline for færdigt manuskript 1. juni 2023.

Det forventes, at forfatter/forfattere selv sørger for grundig korrekturlæsning af manuskript samt at referencer overholder APA-style, 7th edition, og er opstillet korrekt.

Learning Tech 14 er planlagt til udgivelse medio 2023.

Temaredaktion:

 • Susanne Dau, docent, ph.d., UC Nord
 • Rasmus Leth Jørnø, lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon
 • Stig Toke Gissel, docent, leder af Læremiddel.dk, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Her finder du tidsskriftets guidelines og skabeloner.