Skriv til LT+

Learning Tech modtager gerne uopfordrede manuskripter til tidsskriftet. Selve tidsskiftet består udelukkende af artikler af en længde på 6000-8000 ord, som er genstand for dobbeltblind peer review. Læs meget mere om denne type artikel under Skriv til Learning Tech.

Derudover hilser vi også andet indhold, der relaterer sig til læremiddelforskning, velkommen. Det kan være kortere artikler, artikler som ikke vil blive fagfællebedømt, kommentarer, litteraturanmeldelser og lign.

Dette indhold vil ikke få plads i tidsskriftet, men vil derimod blive publiceret her på hjemmesiden som materiale, der enten relaterer sig til de enkelte temaer i Learning Tech eller danner selvstændige emner. Derudover vil indholdet blive synliggjort via nyhedsbreve og sociale medier.

Indhold til LT+ kan fx være:

  • Introduktion til eller oversigt over didaktiske problemfelter
  • Rapportering af forskningsprojekt
  • Formidling af udviklingsarbejde
  • Oversat udenlandsk artikel
  • Aktuel analyse, som opfylder samme krav som en artikel, men er ikke genstand for peer review
  • Litteraturanmeldelse eller -notits Kommentarer til tidligere bragte artikler

Kontakt gerne tidsskriftets redaktionssekretær, Trine Ellegaard, hvis du har spørgsmål eller idéer til indhold.