05 Learning Tech Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi Multimodalitet i didaktikken og klasserummet Læs det seneste nummer af Learning Tech