Om Learning Tech

Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi. Learning Tech er et peer-reviewed, forskningsbaseret tidskrift, der behandler emner i feltet mellem læremidler, didaktik og teknologi.

Learning Tech er et forskningstidsskrift med fokus på teknologier anvendt med læring og undervisning for øje. Learning Tech publicerer originale forskningsartikler, som:

  • præsenterer ny empirisk forskning eller
  • bidrager med nye vinkler,
  • udfolder og analyserer eksisterende problemstillinger eller
  • bidrager til teori- og/eller metodeudvikling

– i forhold til forskning inden for læremidler, didaktik og teknologi.

Læremiddel.dk udgiver Learning Tech ca. to gange årligt trykt og digitalt. Den trykte udgave har et oplag på ca. 100 eksemplarer, som bl.a. bliver distribueret rundt til biblioteker og forskningsmiljøer. Den digitale udgave er open access og gratis tilgængelig både her på hjemmesiden og på Tidsskift.dk. Her har alle mulighed for at læse, downloade, distribuere og linke til hele artikelnumre såvel som enkeltartikler fra hvert nummer.

Alle artikler i Learning Tech er underlagt en formaliseret peer review-procedure. Hver artikel er dermed genstand for dobbeltanonym fagfællebedømmelse, som foretages af ph.d.-uddannede forskere med solid faglig indsigt i vurderingsområdet. Learning Tech tager imod bidrag på dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk og sigter efter en bred tværfaglig og international skribentskare og et internationalt publikum.