13 Learning Tech Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi Digital technologies in education Read the latest issue of Learning Tech