Historien bag Learning Tech

Både nationalt og internationalt er der behov og interesse for systematisk og anvendelsesorienteret forskning med fokus på produktion, vurdering og anvendelse af analoge og digitale læremidler.

Nationalt Videncenter for Læremidler, Læremiddel.dk, har siden oprettelsen i 2007 arbejdet på at udvikle og forfine et fagsprog om læremidler og bud på en læremiddeldidaktik – ikke mindst med henblik på didaktisk anvendelse af it og teknologi. Desuden har videncentret set det som sin opgave at opsamle og formidle national og international forskning i og om læremidler.

Derfor udgav Læremiddel.dk i perioden 2008-2015 tidsskriftet Læremiddeldidaktik med artikler om forskellige typer af læremiddelforskning, projektrapportering og teoriudvikling.

Fra Læremiddeldidaktik til Learning Tech

I efteråret 2015 blev tidsskriftet godkendt til Den Bibliometriske Forskningsindikators (BFI) autoritetsliste. I den forbindelse ændrede tidsskriftet navn til Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi og rettede dermed også indholdsmæssigt et større fokus mod teknologier anvendt med læring og undervisning for øje. Med Learning Tech overgik tidsskriftet til at være et egentligt forskningstidsskrift med fokus på at udgive forskningsartikler underlagt formaliserede peer review-processer.

Med Learning Tech er målet at publicere forskning af høj kvalitet vedrørende læremidler og didaktisk anvendelse af teknologi – ud fra en bred teknologiforståelse.

Som den engelske titel på tidsskriftet antyder, inviteres internationale forskere til at skrive i tidsskriftet, og visionen er, at Learning Tech med tiden udelukkende vil udkomme på engelsk og blive en reference for læremiddelforskere internationalt.