Aktuelt call: Learning Tech 12

Call for papers: Learning Tech 12 – Læreren og læremidlerne

Læremidler spiller til stadighed en vigtig rolle i undervisningen i grundskolen og på andre uddannelsesniveauer. Der er på det seneste publiceret vigtige studier af læremiddelbrug i undervisningen, ikke mindst i nærværende tidsskrift, samt studier, der undersøger læremidler som artefakter og tekster.

I dette nummer af Learning Tech vil vi stille skarpt på forholdet mellem læreren og læremidlerne. Dette call betoner vigtigheden af at forstå betydningen af 

 • lærerens vilkår og erfaring for brugen af læremidler, 
 • de transformationsprocesser og interaktioner der foregår mellem lærer og læremiddel, 
 • lærerens brug af forskellige slags ressourcer i forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen.  

Desuden ønsker vi at sætte fokus på følgende spørgsmål:

 • Hvordan udvælger lærere læremidler? 
 • Hvordan bruger lærere lærervejledninger?
 • Hvordan udformes lærervejledninger, så de bedst understøtter lærernes undervisning?
 • Hvilken rolle spiller læremidler for lærerens undervisning?
 • Hvad sker der, når en lærer transformerer et læremiddel til undervisning?
 • Hvad kendetegner læreres brug og opfattelse af hhv. didaktiske, funktionelle og semantiske læremidler?
 • Hvordan er samspillet mellem lærer og læremidler foregået på forskellige tidspunkter i historien?
 • Hvilke forskelle og ligheder er der mellem læreres læremiddelbrug i forskellige lande og kulturer?
 • Hvordan samarbejder lærere med andre om læremidler?
 • Hvordan producerer og forbruger lærere læremidler?
 • Hvordan differentierer lærere mellem og inden for læremidler til forskellige elever?
 • Hvilken viden og kompetencer har lærere i deres valg, brug og evaluering af læremidler?

Vi modtager forskningsartikler, der præsenterer ny national eller international forskning baseret på empiriske studier eller teoretiske analyser.

Deadlines og praktisk information:

Bidrag på både dansk, norsk, svensk og engelsk er velkomne.

Abstract indsendes senest den 15. januar 2021 på denne mailadresse:
LearningTech@ucl.dk

Artikel uploades senest den 28. februar 2022 i
OJS på tidsskrift.dk. Her skal du registrere dig (hvis du ikke er det i forvejen) og derefter uploade artiklen.

Dobbeltblind peer review udføres i marts-april 2022. Rettelser kan laves med deadline for færdigt manuskript 15. juni 2022.

Learning Tech 12 udkommer september/oktober 2022.

Gæsteredaktion:

 • Bettina Buch, docent, ph.d., Professionshøjskolen Absalon
 • Thomas R.S. Albrechtsen, docent, ph.d., UC SYD
 • Stig Toke Gissel, docent, leder af Læremiddel.dk, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Her finder du tidsskriftets guidelines og skabeloner.