Aktuelt call: Learning Tech 15

Call for papers: Learning Tech 15 – Læringsrum, grænser og randzoner

Kære kollegaer,

Vi inviterer jer til at bidrage til Learning Tech #15. Emnet for dette call er forskydninger, nye grænsedragninger og transformationer i hvad læringsrum er – eller er på vej til at blive – på baggrund af nye teknologiske udviklinger.

Rum transformeres i takt med den teknologiske udvikling og påvirker såvel mennesker som materialitet, hvor en øget diversitet er bestemmende for læring. Digitale teknologier og online interaktion udfordrer vores opfattelser af, hvor og i hvilke omgivelser læring finder sted. Faste holdepunkter som undervisningslokaler og klasserum kan blive opløst, idet steder, rum, relationer og deltagelsesformer kan få nye former i læringsrum, der inddrager digitale teknologier.

Derfor ønsker Learning Tech #15 at sætte fokus på, hvordan vi kan etablere alternative forståelser af, hvad læringsrum er. Hvad er et hybrid rum? Hvor er det? Er der grænser for disse rum?

Vi ønsker teoretiske og empiriske bidrag, der undersøger grænser, grænserum og randzoner, der opstår på baggrund af nye teknologiske udviklinger. Mere specifikt kan artikler rette sig mod, men ikke begrænset til, følgende temaer:

 • Fysiske, digitale og hybride læringsrum
 • Hvordan spiller det fysiske og digitale sammen i og på tværs af rum?
 • Multimodale potentialer og udfordringer
 • Læremidlet som læringsrum og iscenesættelse af læringsrum
 • Idealer og praksis i forhold til forskellige former for fysisk, digital og hybrid undervisning
 • De mentale, affektive og motivationelle aspekter af forskellige læringsrum, herunder in- og eksklusion
 • Læringsrum og fagdidaktik
 • Rum, randzoner og grænser – samling og adskillelse
 • Translation og transformation af teknologimedierede læringsrum
 • Videnskabelse i og på tværs af organisatoriske mentale, fysiske og digitale læringsrum
 • Mixed reality og digitale tvillinger – moddelering af læring i de dobbelte rum 

Deadlines og praktisk information:

Bidrag på både dansk, norsk, svensk og engelsk er velkomne. Vi modtager forskningsartikler, der præsenterer ny national eller international forskning baseret på empiriske studier eller teoretiske analyser.

Abstract indsendes senest den 28. juni 2023 på denne mailadresse:
LearningTech@ucl.dk

Artikel uploades senest den 15. september 2023 i
OJS på tidsskrift.dk. Her skal du registrere dig (hvis du ikke er det i forvejen) og derefter uploade artiklen.

Dobbeltblind peer review udføres i september-oktober 2023. Rettelser kan laves med deadline for færdigt manuskript 1. november 2023.

Det forventes, at forfatter/forfattere selv sørger for grundig korrekturlæsning af manuskript samt at referencer overholder APA-style, 7th edition, og er opstillet korrekt.

Learning Tech 15 er planlagt til udgivelse ultimo 2023.

Temaredaktion:

 • Christian Dalsgaard, forskningsprogramleder, lektor, DPU
 • Susanne Dau, docent, ph.d., UC Nord
 • Rasmus Leth Jørnø, lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon
 • Thomas R.S. Albrectsen, docent, ph.d., UC SYD

Her finder du tidsskriftets guidelines og skabeloner.