Læremiddeldidaktik 6

I sjette nummer af tidsskriftet, Læremiddeldidaktik, tages der bl.a. fat på nogle af de forskellige erfaringer fra Vordingborgprojektet, apps i undervisning og evaluering af digitale læremidler. Nedenfor kan du downloade hele tidsskriftet eller fordybe dig i de enkelte artikler. God fornøjelse med læsningen.

Forord

Af Rene B. Christiansen på redaktionsgruppens vegne

Det er nu et år siden, at sidste nummer af TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDKATIK udkom. I mellemtiden har professionshøjskolerne fået adgang til forskningspuljer og er dermed også blevet pålagt en forskningsforpligtelse.

Det betyder helt konkret i forhold til TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK, at redaktionen omkring tidskriftet har besluttet, at tidsskriftets profil skal afspejle dette. Helt konkret vil det betyde, at tidsskriftet fremover vil kunne indeholde artikler på både engelsk og de skandinaviske sprog. 

Læs hele forordet

Første nummer vil blive under nyt navn, nyt layout og vil fremover være et peer-review tidsskrift, der har til formål at formidle forskning om uddannelses- og undervisningsdesign og læremidler. Tidsskriftet vil fortsat ligge i læremiddel.dk-regi, og det vil være gratis og tilgængelig online. Første nummer er planlagt til at udkomme i efteråret 2014. Der vil være mere info om tidsskriftets nye profil i næste nummer.

I dette nummer præsenteres fire tekster med udspring i en del af det arbejde, der er foregået i videncenteret det sidste års tid, siden det sidste nummer udkom. Første del af tidsskriftet tager udgangspunkt i rapporten ”It og digitale læremidler i Vordingborg Kommunes Skoler”, hvor læremiddel.dk havde fået til opgave at analysere læremiddelkulturerne på alle skolerne i kommunen.

Derpå følger en kort tekst, der – med udgangspunkt i et særligt samarbejde omkring tilblivelsen af rapporten i Vordingborg – taler for, at skoler og kommunale beslutningstagere med fordel kan løse opgaver i samarbejde med professionshøjskolerne, som kan udnytte de forskellige potentialer, der befinder sig i de forskellige institutioner, som i dag udgør en professionshøjskole. På skoleområdet er det læreruddannelsen, efter-/videreuddannelsen, Centre for Undervisningsmidler og de særlige miljøer for forskning i skolen og læreruddannelsen, som i dag findes på alle professionshøjskoler.
Den tredje artikel handler om apps i undervisningen og kommer med bud på et fagligt sprog for arbejdet med apps i undervisningssammenhænge. Samtidig giver artiklen nogle konkrete eksempler på, hvordan dette arbejde kan gribes an og tilrettelægges. Forfatterne opstiller kategorier og begreber, der sætter lærere og konsulenter i stand til at vurdere og analysere tre forskellige kategorier af apps.

Dette nummer af læremiddeldidaktik afsluttes på behørig vis med lederen af læremiddel.dk, Thomas Illum Hansen, der i sin artikel om ”evaluering af digitale læremidler”, der er udsprunget af et projekt mellem læremiddel.dk og KMD, kommer med et bud på et fælles sprog til brug ved evaluering af digitale læremidler. Artiklen præsenterer et evalueringsværktøj, der kan benyttes til at diskutere kvaliteten af læremiddelbrug i undervisning. Evaluering kræver ifølge forfatteren et dobbelt blik på læremidler, der har sit udspring både i didaktikken (viden om undervisning), men samtidig også i forhold til en diskussion om brugervenlighed (usability), der har sit udspring i de overvejelser, man kan have til hverdagsteknologier. Undervejs i artiklen benyttes webtjenesten Dropbox som eksempel, ligesom teksten indeholder en diskussion af Marc Prenskys begreb om elever som digitale indfødte. Herpå sættes der fokus på didaktiserede, digitale læremidler og en typologisering af disse i forhold til fire kategorier: Portaler, systemer, forløb og supplerende hjemmesider.

Det sidste nummer af læremiddeldidaktik får titlen Tegn på læring. Titlen refererer til et projekt, der har kørt i regi af læremiddel.dk, hvor en række af videncenterets forskere har undersøgt didaktiske læremidler i en række fag (dansk, matematik og natur/teknik), og deres indflydelse på undervisningens kvalitet. Tidsskriftet vil formidle resultater fra projektet og angive en række didaktisk principper, der kan understøtte læreres valg og brug af læremidler på mellemtrinnet. Det er også lykkes at komme med bud på, hvilke læremidler der virker, for hvem og under hvilke omstændigheder.