Computational thinking karakteriseret som et sæt af kompetencer

En begrebskortlægning

Af Stine Ejsing-Duun, Morten Misfeldt & Daniel Gorm Andersen

Abstract

Når Teknologiforståelse rammer klasseværelset, står lærere og elever overfor et nyt fag, de endnu ikke er bekendte med. Faget er defineret igennem læreplan og Fælles Mål blandt andet gennem kompetenceområdet computationel tankegang . I denne artikel sætter vi fokus på, hvilke kompetencer der knytter sig til computational thinking ved at undersøge, hvordan de er beskrevet og defineret i tidligere forskning. Formålet er igennem denne begrebskortlægning at skabe et mere nuanceret sprog for indholdet af kompetenceområdet. Artiklen bygger på en litteraturgennemgang af international forskningslitteratur, der omtaler ”computational thinking” og kompetencer fra 2013, hvor en større litteraturgennemgang blev fortaget, og frem til 2018, hvor forsøget om Teknologiforståelse blev udrullet i Danmark, samtidigt med at en lang række andre lande påbegyndte egentlig implementering af programmering og computational thinking i grundskolen.

Denne artikel er på dansk.

Keywords

Datalogisk tænkning, teknologiforståelse, kompetencer, grundskolen, litteraturgennemgang.