Teacher professional development in higher education and the Teknosofikum project

Af Magda Pischetola

Abstract

Nyere forskning har vist, at anvendelse af digitale teknologier inden for de videregående uddannelser indebærer en række pædagogiske udfordringer, som nødvendiggør udvidelse af undervisernes professionelle udvikling. I denne artikel præsenteres den første konceptualisering af Teknosofikum, som er et treårigt projekt (2020-2023) finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet for videregående uddannelse og videnskab (UFM), der har til formål at fremme undervisernes professionelle udvikling inden for teknologiuddannelser. Artiklen er baseret på data fra den første iteration; herunder definition af den tilsigtede læseplan, indholdsudvikling med fageksperter og design af læringsaktiviteter. I artiklen anvendes et sociomaterielt perspektiv informeret af STS, kritisk design og feministiske studier. Gennem disse teoretiske perspektiver forstås videregående underviseres professionelle udvikling inden for teknologiuddannelse som viden, der op- og indføres gennem en tilgang til kritisk relationel pædagogik.

Denne artikel er på engelsk.

Keywords

Technology education, higher education, teacher professional development.