Technology Comprehension in a More-than-Human World

Af Peter Danholt

Abstract

Digitale teknologier har utvivlsomt en betydelig indvirkning på vores samfund. Derfor er det relevant at indføre faget ”teknologiforståelse” i folkeskolen. Ligeledes er det vigtigt at diskutere kursets indhold, og specifikt hvordan teknologi beskrives og udtrykkes gennem fagets læringsmål. Baseret på feltet videnskab og teknologi (STS) analyserer jeg kursets implicitte teknologiforståelse og argumenterer for, at en forståelse af teknologi som en aktør i en mere-end-menneskelig verden er fraværende og bør inkluderes. Dette indebærer en forståelse af teknologi som kompleks, uigennemsigtig og ‘uregerlig’. Derved lærer eleverne ikke blot at mestre teknologi men at leve og eksistere i en mere-end-menneskelig verden. Artiklen afsluttes med en ufærdig liste af forslag til, hvordan faget kan videreudvikles. Håbet er, at listen kan inspirere praktikere i folkeskolen til på den baggrund at udvikle egne ideer og læringsaktiviteter.

Denne artikel er på engelsk.

Keywords

Technology comprehension, technology.