Technology in the HTX technology subject

The Higher Technical Examination Programme (HTX), the Technology subject, and the Concept of Technology

Af Mette Møller Jeppesen & Lars Bo Henriksen

Abstract

Teknisk Gymnasium (HTX) er den eneste gymnasiale uddannelse i Danmark, der har et stort fokus på teknologi og ingeniørvidenskab. Centralt i pensum på HTX er profilfagene: Teknologi-og Teknikfag. I denne artikel ser vi nærmere på profilfagene og undersøger begrebet teknologi, og begrebet der indlejret i dem. I bekendtgørelsen vedrørende teknologi- og teknikfaget placeres teknologibegrebet i rammen af ‘Teknologimodellen.’ Vi vil i artiklen undersøge baggrunden for teknologimodellen, dens potentiale og begrænsninger, samt modellens plads i undervisningen gennem empiriske fund for at blive klogere på, om teknologimodellen lever op til dens beskreve formål – at hjælpe eleverne med at opfylde læringsmålene. Samlet set kan der argumenteres for, at modellen fungerer, men også at lærerne skal være opmærksom på modellens mangler og diskutere disse med eleverne, så de opnår en mere dynamisk og dialektisk forståelse af teknologi.

Denne artikel er på engelsk.

Keywords

Technology, Technology model, The Danish Higher Technical Examination Programme, Technology subject.