Teknologiforståelse – En sammenhængende faglighed?

En beskrivende analyse af 110 undervisningsforløb

Af Marie Falkesgaard Slot, Roland Hachmann, Mikkel Hjorth og Malte von Sehested

Abstract

Artiklen undersøger med udgangspunkt i 110 prototypeforløb fra det igangværende Forsøg med teknologiforståelse (BUVM 2018-2021) om der er udviklet en sammenhængende faglighed i projektet og identificerer herunder sammenhænge og brudflader mellem fire kompetenceområder i teknologiforståelse som et selvstændigt fag og som integreret i eksisterende skolefag. Undersøgelsen er baseret på systematiske optællinger af blandt andet didaktiske kategorier, der er knyttet til 110 prototypeforløb produceret af faglige udviklere. Dokumentstudiets tre hovedkonklusioner er 1) at det er vanskeligt at skabe en genkendelig og relevant ny faglighed i eksisterende fag, som er stærk nok til, at der kan udvikles et fagsprog og subsidiært en integreret fagdidaktik 2) at der med prototyperne er skabt grobund for sammenhænge mellem de fire kompetenceområder i det nye fag, men at udvælgelsen af indhold, som kan føre til almen dannelse ikke er udviklet hverken i faget eller i eksisterende fag 3) at det nye fag og faglighed ikke kan udpeges som et STEM-fag, men at vi nærmere ser konjunkturerne af et multidisciplinært fag, som har naturvidenskabsfaglige, samfundsfaglige og humanistiske elementer i sig, men som endnu ikke har fundet de centrale grundskolefaglige tilgange til især det computationelle fagområde.

Denne artikel er på dansk.

Keywords

Forsøg med teknologiforståelse, kvantificerbare forløbsstudier, digital myndiggørelse, kriterier for valg af dannende indhold, det fællesfaglige, udvikling af multidisciplinær fagdidaktik.