Teknologiforståelse for alle?

– fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannelsernes nye grundfag Erhvervsinformatik

Af Marianne Riis, Jens Jørgen Hansen & Peter Holmboe

Abstract

Erhvervsinformatik er et nyt grundfag, der er målrettet erhvervsskole-elevers behov for udvikling af teknologiforståelse. Forskning i erhvervsuddannelsers forståelse og anvendelse af (digital) teknologi er yderst sparsom i Danmark. Formålet med denne artikel er at undersøge undervisningsfaget Erhvervsinformatik i forhold til, hvordan faget tilgodeser erhvervsuddannelsernes særkende og de intentioner, der er med faget for på denne måde at bidrage med ny viden til feltet. Metodisk baserer artiklen sig på en fagdidaktisk analyse af fagets lære-planer, der er analyseret i forhold til fagets identitet, indhold og intenderede praksis. Gennem analyserne viser vi, at Erhvervsinformatik tager højde for erhvervsuddannelsernes særkende og lever op til de intentioner, der er med faget i denne kontekst, men vi finder også anledning til at problematisere en række forhold. Afslutningsvist peger vi på behov for yderligere empirisk forskning med henblik på at opnå en dybere forståelse af undervisningsfaget Erhvervsinformatik og måden, hvorpå det realiseres i praksis.

Denne artikel er på dansk.

Keywords

Erhvervsinformatik, teknologiforståelse, erhvervsuddannelser, læreplansanalyse, didaktik.