Teknologiforståelse i fag

Af Marie Falkesgaard Slot, Stig Toke Gissel og Mikkel Hjorth

Abstract

Artiklen bygger på et interviewstudie med faglige udviklere i afprøvningsforsøget i teknologiforståelse i folkeskolen (UVM, 2018-2021). Målet med studiet er at afdække udviklernes erfaringer med transformation af teknologiforståelse til prototyper (undervisningsforløb) i eksisterende skolefag. Artiklen peger på baggrund af udviklernes fortolkninger på fire potentielle barrierer for et reelt fagmøde og dermed for integration af teknologiforståelse i eksisterende fag: Manglende samtænkning af begreber og fagsprog, divergerende definitioner af teknologi, manglende overlap og relevans i tildelingen af delelementer af fagligheden og manglende plads til faglig udvikling.

Denne artikel er på dansk.

Keywords

Teknologiforståelse, forsøgsfaglighed i fag, begreber og fagsprog, computationel tænkning, digital myndiggørelse.