Læremidler i det praktisk-musiske fag madkundskab

Af Ditte Jaqueline Rasmussen

Abstract

Artiklen fremhæver, hvilke kompetencer udvælgelse og anvendelse af læremidler til folkeskolefaget madkundskab kræver af lærere. Undersøgelsen indeholder to kvalitative analyser af læremidlet ’Middelhavets lækkerbiskner’ fra Clio-Online (Lindkvist, 2017) ud fra Thomas Illum Hansens og Keld Skovmands ’Læremiddeltrekant’ (2011). Den ene analyse er baseret på interviewudtalelser fra en lærer vedrørende hendes udvælgelse af læremidlet. Den anden analyse er foretaget af lærer og cand.pæd., Ditte J. Rasmussen, og afdækker di- daktisk sammenhæng i læremidlet og krav til kompetencer for anvendelse heraf. I metaanalysen sammenholdes, hvilke af Erling Lars Dales tre kompetenceniveauer, analyserne fremhæver, der kræves af læreren. Det konkluderes, at lærere i deres udvælgelse og anvendelse af læremidler i højere grad anvender kompetencer relateret til afvik-lingen af den konkrete undervisning, end til planlægningen heraf eller didaktisk reflektion over læremidlerne. Den optimale anvendelse af didaktiske læremidler kræver dog, at læreren har og anvender kom-petencer fra alle tre af Dales kompetenceniveauer.

Denne artikel er på dansk.