Between the Clicks

By Stig Toke Gissel & Rasmus Leth Jørnø

Abstract

Adaptiv læringsteknologi har potentiale til at skræddersy læring, så den passer til den enkelte elevs behov, ønsker og kompetenceniveau. Kvalitative nærstudier af elevers interaktion med adaptiv teknologi er dog sjældne. Denne undersøgelse udforsker 4. klasses matematikelevers brug af adaptiv læringsteknologi gennem skærmoptagelser suppleret med analyse af data genereret og tagget af den adaptive motor. Undersøgelsen undersøger, hvordan forskellige typer af elever, det vil sige elever med varierende matematiske kompetenceniveauer og motivation i forhold til matematikfaget, interagerer med et adaptivt læremiddel, hvilke læringsveje der opstår for forskellige typer af elever i deres interaktion med den adaptive læringsressource og hvordan elevens self-efficacy påvirkes af interaktionen. Implikationer for både fremtidig design og læreres brug af adaptive læremidler diskuteres.

Denne artikel er på engelsk.