A systematic review of research on how students and teachers use didactic learning materials in L1

By Stig Toke Gissel and Bettina Buch

Abstract

Denne artikel præsenterer resultaterne af et systematisk forskningsreview om, hvordan elever og lærere i grundskolen bruger didaktiske læremidler i modersmålsundervisningen. Didaktiske læremidler er læringsressourcer, der er skabt med henblik på undervisning og læring. Vi inkluderer både digitale og analoge læremidler og metodisk forskelligartet forskning publiceret mellem 2008-2018. Målene med reviewet er at skabe overblik over 1) hvor meget forsknin,g der er på dette felt, 2) hvilke aspekter af brug der undersøges, 3) hvad forskningen kan fortælle os om brugen af didaktiske læremidler og 4) hvordan forskningen blev udført metodisk. Vi syntetiserer de inkluderede studier i seks temaer, som beskriver grene af fælles forskningsinteresser artiklerne imellem. Sidst foreslår vi en forskningsagenda, som vi mener kan bringe feltet, forskning i brugen af læremidler, fremad.

Denne artikel er på engelsk.

Keywords

Systematic review, instructional materials, L1, teacher and student use.