Læremiddeldidaktik 5

Her finder du femte nummer af Læremiddeldidaktik, udgivet i november 2011. Temaet er professionsuddannelser og læremidler. Du kan downloade hele nummeret eller de enkelte artikler for sig. God læselyst!

Temaet for femte nummer af Læremiddeldidaktik er professionsuddannelser og læremidler, der også er titlen på et udviklingsprojekt samt et forskningsprojekt, der dels har undersøgt brugen af læremidler, dels har udviklet didaktisk teori om læremidler og deres funktion og potentiale for udvikling af professionsuddannelserne.