A systematic review of research on teachers’ guides

Af Bettina Buch, Stig Toke Gissel, Marianne Oksbjerg, Karna Kjeldsen og Thomas R.S. Albrechtsen

Abstract

Denne artikel præsenterer resultaterne af et systematisk review af forskning om lærervejledninger. En lærervejledning er defineret som en tekst rettet mod læreren, der vejleder i brugen af et didaktisk læremiddel, det vil sige læringsressourcer lavet med henblik på undervisning og læring. Gennemgangen er foretaget for at identificere de vigtigste forskningsområder i international forskning om lærervejledninger, og hvad forskningen kan fortælle os om de forskellige aspekter af lærervejledninger. Vi inkluderer metodisk mangfoldig forskning publiceret 1990-2020 med fokus på grundskolen. 43 studier blev inkluderet. Vi identificerede induktivt seks temaer, der skiller sig ud, når man læser på tværs af de inkluderede artikler: Den historiske udvikling af lærervejledninger, analytiske tilgange til lærervejledninger, forskning i lærernes brug af lærervejledninger, lærernes fortolkning eller interaktion med lærervejledninger, og hvad lærervejledninger skal indeholde ifølge henholdsvis lærere og forskere.

Denne artikel er på engelsk.