Danske gymnasieelevers multimodale anvendelse i fysiske og digitale læringsrum

Af Michael Juul Nielsen & Lasse Bo Jensen

Abstract

Formålet med artiklen er at undersøge danske gymnasieelevers anvendelse af digitale læremidler. Undersøgelsen tager udgangspunkt i observationer og interviews med klasser fra de fire gymnasiale retninger, HHX, STX, HF og HTX, med henblik på at udvikle designprincipper, der understøtter elevers multimodalitet i digitale læremidler. Danske gymnasieelever udviser, på baggrund af en rig individualiseret medieøkologi, en høj grad af multiplexing og singletasking i anvendelse af digitale læremidler, hvilket medfører, at Illeris didaktiske trekant er udfordret i sin traditionelle forstand. Ud af undersøgelsen træder fire digitale elevtyper frem, som adskiller sig fra traditionelle elevtyper ved bl.a. at anvende digitale læremidler til transformation af de læringsrum, de befinder sig i. Artiklen diskuterer på baggrund af undersøgelserne, hvordan elevadfærden kan styrke fællesskaber i transformerende læringsrum, hvordan elevers multimodale blik kan kultivere Expert-like Learner-kompetencer, og hvordan den nye digitale virkelighed understøtter de traditionelle læringsteoretikere, som den danske gymnasieskole bygger på.

Denne artikel er på dansk.