Måling af flydende læsning med øjenbevægelser i skolen

Af Sigrid Klerke & Stine Fuglsang Engmose

Abstract

Eye-tracking-teknologien er blevet tilgængelig for måling af elevers læsning i skolen. I en skolehverdag skal eye-tracking-data kunne omsættes til pålidelige mål med praktisk relevans, fx til undervisningsevaluering. Dette studie præsenterer øjenbevægelsesmålet fokusord, der er udviklet til at opmærke nedbrud i elevers flydende læsning og dermed et forsøg på at oversætte eye-tracking-data til læsefaglig indsigt. Studiet er designet til at validere målets pålidelighed som læse-/stave-indikator og endvidere målemetodens robusthed. 84 elever fra fem 4.-klasser deltog, hvoraf data fra 68 elever indgår. Udover elevernes eksisterende resultater i læse-/stavetest, optog vi deres øjenbevægelser under selvstændig højtlæsning. Vi finder stærke korrelationer mellem øjenbevægelser og læse-/stavetestresultater, som indikerer målemetodens robusthed. Videre korrelerer fokusord med klassiske øjenbevægelsesmål, hvilket er tegn på samstemmende validitet. Endelig forklarer fokusordene unik variation i elevernes læseforståelseseffektivitet og stavefærdighed ud over, hvad det stærkest korrelerede klassiske mål, fikseringstid, forklarer. Resultaterne understøtter, at fokusordsprocent er robust og tæt forbundet med læse- og stavefærdigheder.

Denne artikel er på dansk.