Intra-aktiv fagdidaktik

Af Michael Peter Jensen & Thomas Roed Heiden

Abstract

Artiklens formål er at formidle analyse og fund fra projektet Brug af video i læreruddannelsen med udgangspunkt i forskningsspørgsmålet: Hvordan overskrider lærerstuderende i deres diskussioner af videoer fra grundskolens danskundervisning binariteten mellem teori og praksis? Artiklen bygger på en nymaterialistisk tilgang til teori og praksis, hvor teori ikke er noget fundamentalt ’andet’ end praksis. Med udgangspunkt i begrebet intra-aktivitet arbejder vi med at transformere binariteten i relationer, hvor teori og praksis konstituerer hinanden. Fokus er på at undersøge det fagdidaktiske rums tilblivelse gennem intra-aktion. Sammen med begrebet fortryllelse antager vi, at det kan være vigtige fagdidaktiske perspektiver for danskundervisere i læreruddannelsen.

Denne artikel er på dansk.

Keywords

Nymaterialisme, intra-aktiv fagdidaktik, fortryllelse, videodidaktik.