Learning Tech 10

Temaet for dette nummer af Learning Tech er teknologiforståelse og har titlen Teknologiforståelsens fagdidaktik. Nummeret udkommer ultimo 2021, men allerede nu kan du læse de første artikler.

Forord

Af Marianne Riis, Martin Dybdal, Rasmus Leth Jørnø, Marie Falkesgaard Slot og Mikkel Hjorth

Teknologiforståelse er præsenteret som en ny faglighed, der er på vej ind i det danske uddannelsessystem. Udvikling af teknologiforståelsesfagligheden har indtil videre været særligt udbredt i grundskolen og den tilhørende læreruddannelse, hvor der siden 2018 har pågået forskellige forsøg med udvikling af faget og fagligheden. På ungdomsuddannelserne gøres erfaringer med lignende nye fagligheder så som erhvervsuddannelsernes fag Erhvervsinformatik og gymnasieuddannelsernes fag Informatik. Endelig giver den nye faglighed også anledning til overvejelser og forsøg på de videregående uddannelser.

Læs hele forordet

I dette særnummer sættes der fokus på faglighedens identitet, indhold og praksis som den tænkes og kommer til udtryk i forskellige kontekster. Hermed kan artiklerne være med til at kvalificere den aktuelle debat om teknologiforståelse med både empiriske og teoretiske forankrede bud, der tilsammen viser faglighedens eller rettere faglighedernes enhed og mangfoldighed.

I den første artikel undersøger forfatterne teknologiforståelse i dansk gennem en fagdidaktisk analyse af læreplaner og udvalgte forløb fra forsøget med teknologiforståelse i grundskolen. Forfatterne peger muligheder, men også udfordringer med at integrere dansk og teknologiforståelse, der hænger sammen med forskelle i såvel fagforståelser og begrebsbrug som i fagenes metoder og praksis.